Rendeld meg KAISAI FLY típusú hűtő-fűtő klímádat vagy oszd meg Facebook oldalunkon meghirdetett NŐNAPI nyereményjáték bejegyzésünket  és vegyél részt a sorsoláson! A pontos nyereményjáték szabályzatért görgess lejjebb az oldalon!

JELLEMZŐK:

➟ Üzemmódok: auto, hűtés, fűtés, ventillátor
➟ Nagy hatékonyságú DC motor
➟ Innovatív hőcserélő dizájn
➟ Magas SEER/SCOP értékek
➟ Távvezérlésű ventilátor fordulatszám szabályozás
➟ Be- és kikapcsolási időzítés

Felhasználható hotelek, irodák, konferencia termek, közigazgatási intézmények légkondicionálására.

AKCIÓS ÁR: bruttó 241.000 Ft

Az energiatakarékos KAISAI FLY magasoldalfali légkondícionáló környezetbarát R32 hűtőközeggel, és elegáns panellel renedelkezik, amely bármely enteriőrhöz illik. A készülék képes fűtés üzemmódban működni akkor is, ha a kültéri hőmérséklet -25 °C alá esik. Alaptartozékként rendelkezik WiFi funkcióval, amely lehetővé teszi a készülék kényelmes vezérlését. A modern távirányító segítségével szabályozhatóak olyan extra funkciók is, mint az ÖNTISZTÍTÁS, 8 °C FŰTÉS és a távirányítóba integrált FOLLOW ME hőmérséklet érzékelő.

MŰSZAKI ADATOK:

Hűtési teljesítmény: 2,6 / 3,5 / 5,3 / 7,0 kW
➟ Fűtési teljesítmény: 2,9 / 3,8 / 5,6 / 7,3 kW
➟ DC Inverter Technológia
➟ Cold catalyst szűrő
➟ Maximum csövezési hossz: 25-50 m
➟ Maximum magasság különbség: 10-25 m
➟ Hűtőközeg R32
➟ Energiaosztály A++/A+
➟ Javasolt hűtési hőmérséklet tartomány: -15~50°C
➟ Javasolt fűtési hőmérséklet tartomány: -25~30°C
➟ 0 °C alatti fűtés estén kérjen téliesítést szerelőjétől

További információ: 

Egyházi Norbert +36 20 484 0461

A megrendelés elküldése után a megadott telefonszámon felvesszük Veled a kapcsolatot a részletek (fizetés, kiszállítás) egyeztetése céljából. Éppen ezért kérünk valós adatokat adj meg!

 1. A játék és a szervező

 

Jelen szabályzat a No-La Elektro-Klíma Kft. (Adószám: 26273732-2-08; Székhely:9023 Győr, Kodály Zoltán utca 47. 8. em. 2.; E-mail: no-la@elektro-klima.hu) által kezelt, karbantartott  Facebook oldalán futó üzenőfali nyereményjátékokra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

 

 1. Kik vehetnek részt a játékban?

 

a) A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

b) Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

c) Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

d) A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

e) A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

f) Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

g) A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 1. A játék időtartama, menete

 

A játék időtartama: 2023.03. 02. – 2023. 03. 20.

Nyertesek száma: 2 fő

Nyeremény:

 1. nyeremény:   1 db Feldobox WELLNESS ÜDÜLÉS ÉLMÉNYCSOMAG

2. nyeremény:    1 db Feldobox KÉNYEZTETÉS -élménycsomag

Sorsolás: 2023. március 21.

A játék menete:

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a No-La Elektro-Klíma Kft. Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia:

 • a Facebook poszt alapján a jelen oldalon megtalálható űrlap elküldésével kell megrendelnie a KAISAI FLY típusú hűtő -fűtő klímát a nyereményjáték időtartama alatt (nyeremény: Feldobox WELLNESS ÜDÜLÉS ÉLMÉNYCSOMAG)
 • VAGY a No-La Elektro-Klíma Kft. Facebook oldalán meghirdetett nyereményjáték posztját kell megosztania (nyeremény: Feldobox: KÉNYEZTETÉS – élménycsomag).

A 2. nyeremény nyertesének nevét a bejegyzés megosztói közül véletlenszerűen választjuk ki a www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével.

 1. Nyeremények, nyertesek

 

A nyeremény készpénzre nem váltható.

A nyertesek nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő napon. Az 1. nyeremény nyertesét a megrendelésben megadott e-mail címen értesítjük ki.

Pótnyerteseket nem hirdetünk.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • ha az értesítő levélre 1 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
 • ha a 3. pontban írtak szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek

 

 1. Nyertesek értesítése

 

A nyertesekkel Facebook illetve e-mail üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. A nyertes nevét a Facebook oldalon is közzé tesszük.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 

 1. Nyeremények felhasználása

A nyeremény felhasználásának részleteit a nyertessel Facebook üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények felhasználása érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény felhasználása meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

 1. Adatkezelés és adatvédelem

A Játékosok adatainak védelmére kiterjed az oldal Adatvédelmi Szabályzata.

8.1 Tájékoztatás

 

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes/ek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre  használjuk.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig, illetve a játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

 

 • hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt  felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

 

 1. Kizárás

 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.